Η δομή μας

Η Ένωσή μας υπηρετεί μια πολύπλευρη αποστολή, απαιτητική από τη φύση της. Η εσωτερική μας οργάνωση καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή, εκπροσωπώντας συντονισμένα και επιτυχημένα τις εταιρίες-μέλη της, που είναι εξέχοντες ασφαλιστικοί οργανισμοί της ελληνικής αγοράς. Η δομή μας αποτυπώνει την καθημερινή και συνεχή φροντίδα για την άριστη εκπροσώπηση των  μελών μας και του κλάδου μας ως συνόλου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση, που προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Έχει διετή θητεία και αποτελείται από 19 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της ΕΑΕΕ και συγκροτεί Επιτροπές ορίζοντας πρόεδρο για κάθε μία ξεχωριστά.

Δείτε τα μέλη του ΔΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα της ΕΑΕΕ και να προετοιμάζει θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού συμβουλίου.

Tα μέλη της είναι οι κύριοι: Μαζαράκης Δημήτρης | Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος | Σαρδελής Χριστόφορος | Δημητρίου Παναγιώτης | Ζορμπάς Δημήτρης | Καντώρος Ιωάννης | Πολιτοπούλου Μαριάννα

Γενική Διεύθυνση

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση που προϊσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ είναι η κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη.

Επιτροπές ΕΑΕΕ

Στη συγκρότηση των επιτροπών συμμετέχουν ως εκπρόσωποι, στελέχη των εταιριών – μελών. Έργο τους είναι η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε εξειδικευμένου ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι Επιτροπές που λειτουργούν σήμερα είναι οι εξής:

Ζωής & Συντάξεων | Χριστόφορος Σαρδελής
Υγείας | Ιωάννης Καντώρος
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών | Ερρίκος Μοάτσος
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών | Giuseppe Zorgno
Αυτοκινήτων | Δημήτριος Ζορμπάς
Διαφάνειας και Πρόληψης | Αναστάσιος Κασκαρέλης
Διαμεσολάβησης | Χρήστος Κάτσιος
Νομικής Προστασίας | Δημήτριος Τσεκούρας
Φορολογικών και Νομικών Θεμάτων | Παναγιώτης Βαγιακάκος
Solvency II, Risk & Οικονομικών | Παναγιώτης Δημητρίου
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας | Φιλίππα Μιχαλη
Ανθρωπίνου Δυναμικού | Μαργαρίτα Αντωνάκη
 

Μέλη του Δ.Σ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μαζαράκης Δημήτριος Πρόεδρος
Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
Σαρδελής Χριστόφορος Γενικός Γραμματέας
Δημητρίου Παναγιώτης Ταμίας
Βαγιακάκος Παναγιώτης Μέλος
Ζάχος Γεώργιος Μέλος
Zorgno Giuseppe Μέλος
Ζορμπάς Δημήτριος Μέλος
Καλλής Μάνος Μέλος
Καντωρός Ιωάννης Μέλος
Κασκαρέλης Αναστάσιος Μέλος
Κάτσιος Χρήστος Μέλος
Κοκκαλάς Θεόδωρος Μέλος
Λαπατάς Ιωάννης Μέλος
Μινέττας Γεώργιος Μέλος
Μιχάλη Φιλίππα Μέλος
Μοάτσος Ερρίκος Μέλος
Πολιτοπούλου Μαριάννα Μέλος
Σαϊας Κάρολος Μέλος

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας